+34 93 893 33 53 / info@uditta.com

La dislèxia és un trastorn específic de l'aprenentatge de la lectura de base neurobiològica, una dificultat inesperada per adquirir la lectura que presenten alguns nens amb intel·ligència, motivació i escolarització adequada.

Les repercussions de les dificultats per a la lectura i escriptura aniran canviant al llarg de la vida, però sempre estaran presents en totes les etapes, tot i que en molts casos, amb ajuda, podran compensar-se i permetre a la persona afectada una lectura precisa per poder arribar al coneixement per mitjà del llenguatge escrit. Sempre ho farà, no obstant això, d'una forma menys automatitzada, la qual cosa es tradueix en l'adult dislèxic amb una baixa velocitat lectora i poc domini ortogràfic.

La dislèxia és un trastorn amb una forta càrrega hereditària. El 40% dels germans i entre un 30 i 50% de pares d'un nen dislèxic també van presentar el trastorn. Els pares de nens dislèxics sovint se senten identificats amb les dificultats que presenta el seu fill encara que mai hagin estat diagnosticats.

 

La dislèxia és el trastorn d'aprenentatge més freqüent. Estudis practicats en diferents països donen unes xifres de prevalença del trastorn entre un 5% i 17% de la població. Afecta per igual a tots dos sexes. En estudis poblacionals no hi ha diferència entre gèneres quant a la presència de dificultats en les lectures.

 

Els nens dislèxics no solen tenir dificultats fins que han d'iniciar l'aprenentatge de les lletres. Són nens que han presentat un desenvolupament psicomotor normal, que es relacionen bé amb els seus iguals, que aprenen amb facilitat el que se'ls explica en classe, i el comportament de la qual és l'adequat per a l'edat cronològica. En els primers cursos d'Educació Primària, els nens dislèxics es caracteritzen per presentar:

 • Dificultat pel lletreig i el maneig mental dels sons de les paraules (consciència fonològica). Aquesta mateixa dificultat inclou poca agilitat a trobar paraules que comencin o acabin amb la mateixa síl·laba (rimes), dificultats per mantenir l'ordre seqüencial en paraules polisíl·labes.
 • Dificultat per utilitzar el nom dels colors, de les lletres, dels nombres. No és un problema de concepte, és un problema d'evocació de la paraula. La dificultat resideix en la lenta evocació de les paraules en el moment en què es necessiten, malgrat tenir la paraula en el seu repertori lingüístic.
 • Lectura amb molts errors de substitució, rotació, omissió i inversió de lletres. Una lectura treballosa, forçada, amb pauses, rectificacions, repeticions... Generalment el ritme lector (la velocitat) està més prop de la normalitat que la mecànica lectora. Malgrat aquest nivell lector, molts d'aquests nens aconsegueixen una comprensió lectora igual que la dels seus companys no dislèxics.
 • Escriptura amb errors ortogràfics naturals (unions i fragmentacions de paraules, inversions, substitucions, omissions, addicions de lletres i/o síl·labes) i arbitraris (b/v, j/g, h…).
 • Dificultat per memoritzar seqüències verbals: dies de la setmana, mesos de l'any, etc.

 

Al Cicle superior de l'Educació Primària i en l'Educació Secundària, quan no s'aprèn a llegir, sinó que es llegeix per aprendre, el nen dislèxic es caracteritza per:

 • Lectura lenta, poc automatitzada i que per tant requereix molt esforç.
 • Gran dificultat per a l'aplicació de les normes ortogràfiques de forma espontània.
 • Expressió escrita deficient per una pobra consciència morfosintàctica. Passar del discurs oral a l'escrit requereix d'uns passos que obliguen a ordenar les idees en frases i aquestes en paràgrafs.
 • Repercussió variable en la comprensió lectora. Quan l'alumne no dislèxic pot centrar tot el seu esforç i atenció en la comprensió del text, el dislèxic encara realitza un gran esforç en la decodificació del text escrit en detriment de la comprensió.
 • La dificultat d'automatitzar les seqüències verbals en aquesta etapa significa no tenir automatitzades les taules de multiplicar. Aquest fet, al costat de la baixa comprensió dels enunciats dels problemes, fa que els dislèxics poden presentar mal rendiment en l'assignatura de matemàtiques.

 

En l'adolescència i l'edat adulta, ens trobem amb adults dislèxics que es caracteritzen per:

 • Baixa velocitat lectora tot i que, en molts casos i especialment si s'ha seguit practicant, es pot tenir una lectura precisa i funcional.
 • Poc domini ortogràfic.
 • Rebuig a estudis o treballs que requereixen molta lectura o redacció. Eviten pel·lícules de cinema subtitulades, novel·les llargues, etc.

 

De forma paral·lela o secundària a aquestes manifestacions, el nen dislèxic pot manifestar:

 • Rebuig a les tasques relacionades amb la lectura.
 • Vergonya per llegir en públic.
 • Falta de temps per acabar les tasques escrites.
 • Baixos resultats acadèmics en fer proves escrites en comparació a l'esforç realitzat i als coneixements aconseguits.
 • Baixa autoestima.

 

 

Font: L'Aprenentatge en la infancia i la adolescència .Claus per evitar el fracàs escolar. Observatorio FAROS Sant Joan de Déu.

 

 

Subscriu-te

Contacte

Pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant.

 • Telèfon: +34 93 893 33 53
 • Telèfon: +34 639 945 271

Segueix-nos

Estem a les següents xarxes socials. Segueix-nos!

Segueix-nos

Segueix-nos

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política de cookies