A UDITTA creiem que un diagnòstic precoç és la base per a poder ajudar als nens amb dificultats d'aprenentage i evitar així el fracàs escolar. Un cop detectades les dificultats, ens coordinem amb l'escola i orientem a la família per tal de planificar l'intervenció més adient:

 

 • Reeducació logopèdica i/o psicopedagògica.
 • Seguiment psicològic.
 • Assessorament familiar i/o escolar.
 • Grup de competència social (habilitats socials).
 • Tallers de tècniques d'estudi. 

 

A UDITTA sabem que no hi ha dos nens que aprenguin de la mateixa manera, per això en base al diagnòstic que realitzem, el·laborem un pla de tractament ajustat a les capacitats i dificultats úniques de cada nen per tal de maximitzar el seu potencial d'aprenentatge a cada etapa. 

 

PSICOPEDAGOGIA

El psicopedagog intervé per tal d'ajudar a aquells nens i adolescents que presenten alguna dificultat que condiciona el seu progrés escolar. Les seves tasques són orientar i realitzar l'atenció i el seguiment de l’alumnat amb dificultats d'aprenentatge.

 

LOGOPÈDIA 

El logopeda és el professional especialitzat en el diagnòstic i el tractament de les dificultats comunicatives:

 • Problemes de veu.
 • Trastorns de parla.
 • Trastorns del llenguatge oral.
 • Trastorns del llenguatge escrit.

 

PSICOLOGIA CLÍNICA

La Psicologia Clínica es la branca de la Psicologia que s'encarrega del diagnòstic i el tractament d'aquells trastorns que afecten a la salut mental. A UDITTA sabem que el diagnòstic dels trastorns del neurodesenvolupament ha de ser sempre i únicament pot ser realitzat per un psicòleg clínic o bé por un professional mèdic (psiquiatra, neuropediatra, etc.). Les seves funcions són:

 • Diagnòstic clínic.
 • Orientació i Tractament de problemes psicològics (psicoteràpia).
 • Investigació.

 

NEUROPSICOLOGIA

La Neuropsicologia Infantil és una neurociència que estudia les relacions entre la conducta i el cervell en desenvolupament, amb l'objectiu d'avaluar i reeducar en la mesura del possible les conseqüències derivades d'una lesió, dany o funcionament anòmal en les estructures del sistema nerviós central.

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política de cookies