AQUEST SERVEI ESTÀ ADREÇAT A:

Nens i nenes que tenen una manca en el seu desenvolupament psicomotriu o presenten alteracions congènites, lesions cerebrals de qualsevol origen o altres anomalies.

També a infants que no tenen cap alteració però que, de manera puntual, necessiten rehabilitació, com ara sioteràpia respiratòria, rehabilitació per una lesió, reeducació de la marxa, etc.

 

OBJECTIUS

  • Oferir un servei únic al Garraf de sioteràpia pediàtrica privada dins d’un equip multidisciplinari.
  • Detectar i prevenir possibles alteracions del desenvolupament psicomotor.
  • Valorar i interpretar per poder oferir un pla terapèutic
  • Orientar i acompanyar a les famílies en el procés maduratiu del moviment de l’infant.

 

COM HO FEM?

  1. Valoració: Realitzem una primera visita amb l’infant per fer una valoració i establir un pla de treball.
  2. Tractament: Un cop feta la valoració inicial i l’entrevista amb la família s’acorda un tractament especí c per a l’infant.
  3. Revaloració: Sempre tindrem una data per tornar a valorar el plantejament inicial del tractament. Això ens servirà per fer canvis en el tractament, veure si mantenim una continuïtat o donem l’alta al pacient.

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Ver política de cookies