UDITTA - Diagnòstic i Tractament dels Trastorns de l'Aprenentatge.
UDITTA és una Unitat de Professionals de Vilanova i la Geltrú especialitzats en el Diagnòstic i el Tractament dels Trastorns de l'Aprenentatge i el Neurodesenvolupament: 

 • Psicòlogues Clíniques.
 • Logopedes.
 • Psicopedagogs.
 • Mestres i Pedagogs.
 • Psiquiatra infanto-juvenil.

Què són els Trastorns de l'Aprenentatge i el Neurodesenvolupament?
 
Son dificultats que poden afectar a una o vàries àrees del desenvolupament del nen: l’adquisició i ús de la parla, el llenguatge, la comunicació, la lectura i l'escriptura, les funcions executives (atenció, organització, autorregulació, etc.) i les habilitats matemàtiques entre d'altres. 
 
 • TDL (TEL o disfàsia): Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge.
 • Dislèxia: Trastorn específic de la Lectura i/o l'Escriptura.
 • TDA/H: Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat.
 • Discalcúlia: Dificultat específica per les matemàtiques.
 • TANV: Trastorn dels Aprenentatges No Verbals.
 • TEA: Trastorn de l'Espectre Autista.
Com treballem?

UDITTA creiem que un diagnòstic precoç és la base per a poder ajudar als nens amb dificultats d'aprenentage i evitar així el fracàs escolar.Un cop detectades les dificultats, ens coordinem amb l'escola i orientem a la família per tal de planificar l'intervenció més adient:
- Reducació logopèdica i/o psicopedagògica.
- Seguiment psicològic.
- Assessorament familiar i/o escolar.
- Grup de competència social (habilitats socials).
- Tallers de tècniques d'estudi. 
 
UDITTA sabem que no hi ha dos nens que aprenguin de la mateixa manera, per això en base al diagnòstic que realitzem, el·laborem un pla de tractament ajustat a les capacitats i dificultats úniques de cada nen per tal de maximitzar el seu potencial d'aprenentatge a cada etapa.
  

Si creus que el teu fill/a o alumne/a presenta algun d'aquest trastorns, consulta'ns.

C/ Ca l'Escoda 8, Vilanova i la Geltrú      
Telèfon: 93 893 33 53 - 639 945 271

SEGUEIX-NOS A FACEBOOK!